Menu

DBU Børneklub


DBU Børneklub er for de klubber og klubledere, som ønsker at gøre noget særligt ud af børnefodbolden i klubben, og som derfor ønsker at samarbejde med DBU om at løfte børnemiljøet i klubben - og det vil vi i Hammel GF Fodbold.

I Hammel GF Fodbold ønsker vi, at vores børn trives og færdes i et trygt miljø, hvor de kan føle sig som en del af et fællesskab. Derfor er det vigtigt for os, at vi har et fælles sæt spilleregler som både spillere, trænere såvel som frivillige og forældre kan følge i bestræbelsen på, at skabe de bedste rammer.

Det er vigtigt, at både børn og voksne har klare rammer at forholde sig til, for det forpligter alle til at arbejde for vores fælles opgave, at sikre et sundt trivselsmiljø, hvor børnene trygt kan dyrke deres idræt og have det sjovt. I Hammel GF Fodbold agerer vi i overensstemmelse med DBU’s børnesyn. Dette betyder i korte træk, at børnene er i centrum i klubben. Vi bestræber os på at efterleve dette børnesyn, hvor alle børn har rettigheder, og at vi som voksne giver dem nogle løfter, så de får de bedste mulige vilkår, for at have det sjovt og trives, når de er i klubben.

Vores børnetræning tager derfor også udgangspunkt i DBU børnesyns til enhver tid gældende anbefalinger for aldersgrupper. Du kan læse mere om rettighederne og løfterne her: DBU's børnerettigheder og DBU's 10 børneløfter

OBS! Vi gør opmærksom på, at vi indhenter den lovpligtige børneattest på alle klubbens trænere, lige så snart de er tilknyttet klubben.

 

Luk