Menu

Indefodbold

Indefodbold 2022-2023

Hamme GF Fodbold tilbyder indefodbold med start i ugen efter efterårsferien.
Træningen foregår på Søndervangskolen og i Hammel Idrætscenter.

Fodboldafdelingen får tildelt haltider efter ønske og plads af Favrskov Kommune. Bestyrelsens kontaktperson varetager klubbens kontakt til Kommunen samt fordeling af træningstider for klubbens hold. Det er bestyrelsens håb, at trænere/holdledere for de enkelte årgange, vil hjælpe til med træningen for indefodbold. Der er som udgangspunkt afsat et ugentlig træningspas på en time pr. årgang.

Der er ligeledes mulighed for deltagelse i indefodboldstævner.

Kontakt Bestyrelsens indefodboldkoordinator vedr. indefodbold hvis der er spørgsmål.

Tildeling af haltider og betaling af kontingent for Hammel GF Fodbold.

Haltider
Favrskov Kommunes ”Retningslinjer for prioriteringsrækkefølge i forbindelse med sæsontildeling af timer i haller”, danner grundlag for de haltider som Hammel GF Fodbold hvert år får tildelt.

Hammel GF Fodbold har således fået tildelt tider efter prioriteringsrækkefølge 4 og dermed typisk fået de mindst attraktive haltider. At fordele disse tider ud på alle klubbens årgange er således en stor udfordring og derfor svært at tilfredsstille alle parter. Men Hammel GF Fodbold forsøger at tilbyde tider til alle årgange og inddrage trænere i denne fordeling. Grundet prioriteringsrækkefølgen så vil der forekomme aflysninger af træningstider, da de ”typiske” indesportsgrene ved afvikling af stævner får adgang til hallen – dette må Hammel GF Fodbold indordne sig under.

Hjælp til opsætning af bander på Søndervangskolen
For de hold der træner på Søndervangskolen forventes der forældrehjælp ved opsættelse af bander rundt om banen. Dette er en opgave Hammel GF indefodbold selv skal varetage.

Kontingent
Kontingent for at spille indefodbold i Hammel GF Fodbold er fastlagt på grundlag af tilbud om at deltage i stævner, honorar til trænere, materialer samt en mindre udgift til halleje (timebasis) – men hovedsagelig til udgifter der ikke knyttes til selve hallejen.

Man betaler kontingent for en hel sæson og der er således ikke mulighed for kontingentnedsættelse grundet aflyste træningstider eller senere tilmelding (midt i sæsonen). Man betaler for at Hammel GF Fodbold kan tilbyde indefodbold med stævner, materialer, administration og tilknyttede trænere – noget der er uafhængig af antal træningsdage hen over sæsonen.

Kontingent betales ved tilmelding til indefodbold via klubmodulet og dette skal ske inden man starter til træning.

OBS på følgende:
– Træningstider  - kan ses her
 Aflyste tider da hallerne er afsat til andre formål
– Pris kr. 400,- (kr. 200,- / 300,- i HIC)
– Max antal spillere pr. årgang 15-25 spillere.
– Opstart forventes i uge 43

Tilmelding sker her på hjemmesiden via klubmodulet under den enkelte årgang – der tilmeldes efter “først-til-mølle” princippet.

Spørgsmål til haltider og kontingent kan rettes til koordinatoren.

Luk