Menu

Anlæg

image

Klubhus/Kantine

I klubhuset er der i åbningstiden fri adgang. Fodboldstøvler skal dog blive uden for kantinen/klubhuset. 

Klubhus/kantine har et stort møderum med plads til 20 personer og et mindre rum med plads til 6 personer. 
Der er plads til omkring 70 personer i kantineområdet.

Booking af klubhuset sker via hjemmesiden under Klubinfo - Faciliteter - hvor du kan se de ledige tider i kalenderen og herefter kontakter den klubansvarlige for klubhus/kantine.

Kantinen holder åben* ifm. kampe på Hammel Stadion og til særlige events på stadionanlægget. Der kan her købers diverse slik, is, kaffe og vand m.m.
(* når der er frivillige).

Kontakt den klubansvarlige for klubhus/kantine med spørgsmål omkring kantinedrift og åbningstider.


Omklædningsrum og boldrum

Ved brug af boldrum og omklædning, er det træner/holdleders opgave, at der låses af i både boldrum og omklædning når man afholder træning eller kamp - også selv om der evt. skal være flere kampe samme dag. Dette gælder også for modstanderens omklædningsrum.

- Sørg konsekvent for, at spillerne tager støvlerne af inden de går ind i omklædningsrum efter kamp - også selvom det ikke direkte fremgår af skilte o. lign.
- Støvlevask foretages aldrig i omklædningsrummene.
- Træner/holdleder skal være til stede under hele af- og påklædningen, således at uheldige episoder undgås i omklædningsrummet.

Træner/holdleder skal altid være de sidste der går fra omklædningsrummene, så de kan låses af og det sikres, at omklædningsrummene efterlades i pæn stand. Dette gælder også for modstanderens omklædningsrum.

Man skal altid bruge de omklædningsrum man er blevet tildelt via informationstavlen / appen KampKlar. Man tager derfor ikke "bare" et omklædningsrum efter behag. Dette er især af hensyn til rengøringen. Det er ressourcespild, at klubben skal betale for at få gjort 8 omklædningsrum rene, hvis man kan nøjes med 4. Ligeledes skal man selvfølgelig benytte den bane man er tildelt via informationstavlen / appen KampKlar og ikke gå til bane 1, hvis man er sat til at spille på bane 2.

Generelle retningslinjer

 • Oprydning og fejning i omklædningsrummet. 
 • Omklædningsrum låses.
 • Boldrum låses.
 • Lukke vinduer.
 • Slukke lys.
 • Intet efterlades i omklædningsrummet efter træning eller kamp.
 • Der vises hensyn til brugen af Hammel GFs faciliteter.
 • Husk at låse til dommerrummet.

Hvis noget er ødelagt eller mangler der noget i omklædningsrummene, kontaktes bestyrelsen (anlægsudvalget).


Mål og net

Målene på både kampbanerne og træningsbanerne skal behandles med omtanke – dvs. ikke som klatrestativ og kravlenet. Hvis der er opstået skade på mål eller net, eller er der mangler, meldes dette ind til anlægsudvalget (bestyrelsen). Pode-målene placeret ved stadion 6 er, som navnet antyder, forbeholdt til brug for vores årgange U4 til U6 og skal derfor behandles med omtanke af alle i Hammel GF Fodbold.


Retningslinjer for spillebokse på Stadion 1

 • Oprydning efter kamp er alles ansvar
 • Affald skal fjernes efter kamp
 • Dåser, flasker, papir, tape og andet affald skal samles sammen og bringes med ned i affaldsstativerne.
 • Dette gælder både fra modstanders spilleboks og hjemmeholds spilleboks.


Parkering og færdsel på og ved Hammel Stadion

Bestyrelsen opfordrer alle til at benytte parkeringspladsen ved klubhuset som af- og påsætningsplads. Bestyrelsen tager afstand fra billister der holder langs Randersvej og klubben fralægger sig alt ansvar, hvis der sker noget i forbindelse med at spillere forsøger at krydse landevejen og/eller må stå alene tilbage og vente på at blive afhentet.


Cykler

For at lære vores spillere, at klubhuset, omklædningsrummene og støvlevasken, er en del af det at ”gå til fodbold” – så bedes alle videreformidle budskabet om, at cyklerne parkeres ved klubhuset og ikke andre steder. Ikke ved kunstgræsbanen. Ikke på stadion 3 og 4 og ikke andre ”sjove steder” - (dette gælder også for trænere).

 

 

 

 

 

 

Luk