Menu

Børneattest og nøgle

image

Børneattest
Hammel Gymnastik Forenings Hovedbestyrelse har enstemmigt besluttet, at alle afdelinger under Hammel GF, årligt skal sørge for at der udfærdiges børneattest for alle ledere i afdelingerne. Det er besluttet, at det gælder alle medlemmer af bestyrelserne samt alle trænere og holdledere, såvel nye som gamle.
Trænere og ledere der har med børn at gøre i Hammel GF, skal årligt, elektronisk godkende den fremsendte børneattest.

Klubbens bestyrelse skal derfor indhente dit CPR-nr, så vi kan trække en børneattest hos politiet. Du vil årligt modtage en mail i din e-Boks /Mit.dk, hvor du giver samtykke til din børneattest, sendes til Hammel GF. HUSK at give samtykke indenfor 14 dage når du har modtaget mailen. Se mere om retningslinjerne her.

Nøgle                                                                 

Du modtager en nøgle til boldrum, omklædningsrum, kunstgræsbanen og bommen til klubanlægget. Denne udleveres ved at henvende sig til bestyrelsen.

Adgang via bommen

Det er muligt at komme ind/åbne op for bommene ved brug af C-nøgle, som er den nøgle man i forvejen bruger i forbindelse med alle omklædningsrum i klubhuset og i boldrum.

Det drejer sig om følgende bomme:

  • Bom ved Langagervej og ind til stadion 2.
  • Bom ved Randersvej og ind til stadion 3 og 4.
  • Bom parkeringsplads og ind til kunstgræsbanen og stadion 5 og 6.
  • Låge ved tilskuerindgang ind til stadion 1.

Man kan således benytte omklædningsrums nøglen (C-nøglen), hvis uheld er ude, til at låse bomme/låge op. Vi håber ikke man misbruger ordningen, for så vil systemet blive ændret igen.

C-nøglen har trænere og ledere med hele tiden og kan derfor låse op hvis der skulle være et behov for det, f.eks. i forbindelse med lægehjælp eller ambulancehjælp, uden først at skulle i klubhuset.

Luk