Menu

Opgaver som træner / holdleder

image

Opgaven som frivillig leder for et fodboldhold i Hammel GF Fodbold kan opdeles i følgende to funktioner:

 • Træner
 • Holdleder

(Har et hold ingen holdleder, fordeles holdlederopgaverne mellem trænerne på årgangen)

Arbejdsopgaver for trænerne

Som træner i Hammel GF Fodbold er der tilknyttet nedenstående arbejdsopgaver:

 • Ansvarlig for tilrettelæggelse og afvikling af træningen.
 • Ansvarlig for kampafvikling.
 • Ansvarlig for social trivsel.
 • Ansvarlig som klubbens kontaktperson over for forældregruppen.
 • Ansvarlig for tilmelding af hold til DBU/DGI turnering samt diverse stævner*.
 • Ansvarlig for rekruttering af nye trænere / holdledere
 • Ansvarlig for korrekt behandling af inventar, bolde, baner, omklædningsrum etc.
 • Ansvarlig for ved opstart af sæsonen at informere nye spillere om registrering og betaling af kontingent.
 • Hjælp med træning ved indefodbold.
 • Ansvarlig for opfyldelse af holdenes sportslige mål*.
 • Støtte op om klubbens aktiviteter.

Arbejdsopgaverne for holdlederne

Som holdleder i Hammel GF Fodbold er der tilknyttet nedenstående arbejdsopgaver:

 • Ansvarlig for tilrettelæggelse af kørsel og indberetning af kampkort/resultat til DBU og DGI.
 • Ansvarlig for udpegning af kampleder/dommer til kamp/stævner ifm. 3-mandt til 8-mands kampe.
 • Ansvarlig for kampbold, vask af trøjer, omklædningsrum efter kamp samt drikkevarer til kamp.
 • Ansvarlig for årgangens materialer og kampdragter
 • Kontaktperson til Ungdomsudvalget / Bestyrelsen. 
 • Ansvarlig for social trivsel.
 • Ansvarlig som klubbens kontaktperson over for forældregruppen.
 • Ansvarlig for gennemgang af spillerlister (fra KampKlar) til brug ved kontrol af betalende spillere. *
 • Ansvarlig for indlæg - kampreferater til hjemmesiden og andre digitale medier.
 • Hjælp med træning ved indefodbold.
 • Støtte op om klubbens aktiviteter.

* Her vil Ungdomsudvalget bistå med assistance.

Ung-træner i Hammel GF Fodbold
Unge under 18 år der har mod på trænergerningen i Hammel GF Fodbold er meget velkommende.  
 
Der forventes at man er mindst to år ældre end den årgang man træner. Man må ikke træne årgangen alene, der skal altid være en ”voksen-træner” til træningen. Som den øvrige trænerstab, vil man som ung-træner få et ”træner-honorar” samt et nedsat kontingent  (kontingentet er det samme som voksen-trænere og gælder også som kontingent, hvis man selv spiller i klubben).

Luk