Menu

KAMPAFVIKLING OG REGISTERING

image

KAMPPROGRAM FOR SÆSONEN

Kampfordeleren tilmelder efter tilbagemelding fra trænerne (primo juni), hold til DBU Jylland og evt. DGI Østjylland.

Når DBU Jylland har modtaget alle tilmeldte hold, udarbejder de en turneringsplan. Udkast til denne turneringsplan vil kunne ses medio juli i KampKlar og her er der 14 dage til ændringsønsker fra trænernes side. Kampfordeleren udmelder turneringsplanen til de enkelte hold. Eventuelle ændringer af de foreslåede spilledage og tidspunkter, skal ske hurtigst muligt herefter ved kontakt til Kampfordeleren. Turneringsplanen kan herefter findes i både KampKlar og på hjemmesiden for de enkelte årgange.

Efterfølgende kampændringer, udeblivelse eller aflysninger vil koste klubkassen adm. gebyr og eller bøder – så man skal være opmærksom på den udmeldte turneringsplan.


AJOURFØRING AF KAMPPLAN

Træner/holdleder skal løbende orientere sig om flyttede kampe via KampKlar eller hjemmesiden under den enkelte årgang. 


FLYTNING AF UDEKAMPE

Man skal selv som træner/holdleder kontakte kampfordeleren fra arrangørklubben ved ønske om flytning af udekamp. Herefter kontakter man Hammel GF Fodbolds kampfordeler, når man er blevet enige med arrangørklubben om en ny kampdato, så kan Hammel GF Fodbolds kampfordeler godkende dette i DBU’s kluboffice system.


FLYTNING AF HJEMMEKAMPE

Hvis et hold fra Hammel GF Fodbold selv ønsker hjemmekampe flyttet, bedes dette hurtigst muligt meddelt Kampfordeleren. Dette skal ske senest 14 dage før kamptidspunktet.

RETNINGSLINJER FOR AFLYSNING/FLYTNING AF KAMPBANE PGA VEJR ALLER DOMMERSKØN

Hvis en kamp ikke kan spilles på den, af kampfordelerene anviste bane på Hammel GF’s klubanlæg, grundet vejrforhold eller dommerskøn, så skal KAMPFORDELER eller en fra BESTYRELSEN kontaktes pr. mobilnummer.  

Det er KUN kampfordeleren eller udvalgsmedlemmet der siger god for at flytte bane/spillested og ingen andre i Hammel GF Fodbold.

Der må således IKKE ”bare” flyttes bane, uden forudgående aftale med kontaktpersoner som nævnt ovenfor.

BØDER OG TAKSTER FRA DBU

Ifm. blandt andet udeblivelse uden afbud ved kamp. Udeblivelse med afbud ved kamp.  Manglende / mangelfuld udfyldelse af holdkort. Ulovlig spiller. Bortvisning af træner. Forkert udfyldt holdkort, så har DBU en takstoversigt så klubben skal stå til regnskab for. 

Se oversigten her

Så hjælpe hinanden og klubben med ikke at skulle bruge økonomi på bøder m.m.


HJEMMEKAMPE - RESULTATINDBERETNING

Ved hjemmekampe og DBU stævner skal resultatet indberettes til DBU Jylland via KampKlar hurtigst efter kampen – se vejledning fra Kampfordeleren her.

DBU på mobilen – med app til iPhone og Android
DBU tilbyder en app med en mængde informationer som kan lette trænerens dagligdag. Resultatindberetning, oversigt over hold, rækkens kampe og meget mere.

Oversigt over spillested/spillebane kan ses via QR-koden ved klubhuset. Er der spørgsmål så kontakt evt. Kampfordeleren inden kampen.

For alle hold gælder det, at man hjælper gæsteholdene med at finde omklædningsrummet og viser hvilken bane de skal spille på.

HOLDKORT
Ved alle kampe (fra U13) skal man udfylde holdkort via DBU KampKlar (app eller pc). Det er altid hjemmeholdet der er ansvarlig for holdkortet

OPVISNINGSBANER (Stadion 1 og 2)

  • Stadion 1 og 2 bruges til afvikling af kampe.
  • Stadion 1 bruges ikke til opvarmning før kamp – der varmes op bag målene eller ved det grønne areal langs banen
  • Stadion 1 bruges ikke til træning – kun til kampafvikling.

 

KAMPAFVIKLING PÅ HAMMEL STADION (DBU arrangøropgaver)

Som hjemmehold OG/ELLER som Stævnearrangør så har DBU opsat opgaver som man skal stå for.

Via dette link til DBUs hjemmeside kan man der i menuen til venster vælge årgang og her se opgaverne.

KAMPLEDER
Fra 3-mands til og med 8-mands kampe, skal trænere/holdleder selv skaffe kampledere til holdenes hjemmekampe. Det kunne være en træner fra et andet hold eller forældre. Hammel GF Fodbold skal også påsætte kampleder i de kampe på Hammel Stadion hvor HGF ikke er på banen.  Der er ingen dommerbank i Hammel GF Fodbold.
 
DBUs retningslinjer for "Turneringer & regler" kan ses her

UDEKAMPE - KØRSEL

Ved udekampe forsøg da at lade forældrene køre på skift. Trænere/holdledere er med i kortegens forreste vogn og sætter passende fart, så de øvrige kan følge med uden at skulle køre hurtigere end de ønsker. Informer alle chauffører om nøjagtigt spillested. Via KampKlar findes der også GPS til udebanerne. 

Hammel GF Fodbold – Fair Play
Dommerne er absolut fredede uanset deres præstation. Det bør indskærpes, at dommerens ord "er lov" - protester er bandlyst.

Som træner/holdleder giv ej heller dine egne negative meninger til kende under og efter en kamp. Hammel GF Fodbold skal have et godt ry blandt dommerne - det gavner os siden hen.

I kampe skal omgang med og tiltale til modstanderne ske på sportslig vis og uanset kampenes resultat og forløb, skal modstandene "takkes for kampen" efter sidste dommerfløjt.

Omklædningsrummene skal både på hjemme- og udebane forlades mindst lige så ryddelige, som når vi ankommer.

Sørg konsekvent for, at spillerne tager støvlerne af inden de går ind i omklædningsrummet efter kamp, også selvom det ikke direkte fremgår af skilte o. lign. Støvlevask foretages aldrig i omklædningsrummene. Sørg for at være til stede under hele af- og påklædningen, således at uheldige episoder undgås.

Medvirk til, at også de mindste årgange vænnes til, at tage bad efter kamp. Påpeg, at hver spiller efter kamp afleverer spilledragt samlet og "sammenlagt", hvor den blev taget /udleveret. Påse som sidste mand fra lokalet, at intet er glemt og at rummet er ryddeligt.

Opdrag til at ophold/besøg i kantinen sker i ro og orden og at borde og stole forlades i ryddelig stand. Og husk at fodboldstøvler også skal blive uden for kantinen/klubhuset. 

Påpeg, at alle er lige vigtige for kammeratskabet og klubben og at det derfor er vigtigt at alle møder op til træning.  Og indskærp, at alle møder til tiden og opdrag til at der ved frafald meldes afbud.

 

Luk