Menu

TRÆNER FAQ

image

Praktiske træneropgaver ved brug af træningsbanerne (de 13 H’er)

- Husk at stille målene på plads efter træning
- Husk at rykke målet væk fra målfelter så græsset kan klippes
- Husk hjørneflag (til og fra banen) i forbindelse med kampe
- Husk at fjerne alt affald efter træning og kamp
- Husk at låse omklædningsrum efter træning og kamp
- Husk at få alt udstyr med tilbage til boldrummet
- Husk at ligge bolde på plads i boldreolen
- Husk at hænge overtræstrøjer korrekt på plads
- Husk der vaskes kun støvler i støvlevasken
- Husk at låse boldrummet
- Husk at låse til kunstgræsbanen
- Husk at få alle jeres spillere godt hjem efter træning og kamp
- Husk at melde fejl og mangler ind til bestyrelse

Banefordeling og træningstider

Hammel GF Fodbold har opdelt træningstider, baner og årgange, i faste træningsblokke. U-piger træner tirsdag / torsdag og U-drenge træner mandag / onsdag på tidspunkter som går igen fra sæson til sæson. Kontaktperson fra bestyrelsen udsender ultimo maj forespørgsel til alle trænere/holdleder om ønske for træningstider og opstartsdato for den kommende sæson. Ønskerne meldes tilbage til kontaktpersonen inden for tidsfristen, hvorefter der udarbejdes en plan for den efterfølgende sæson. Inden for den enkelte sæson er der mulighed for, at årgange efter indbyrdes aftale, kan bytte træningstider. Dette meldes ind til kontaktpersonen.

Der vil som regel i opstartsperioden (forår) frem til april, være sandsynlighed for forbud, udstedt af kommunen, mod brug af banerne – her vil kontaktpersonen udarbejde en ”alternativ” banefordeling og træningstider på kunstgræsbanen.

HUSK, at melde ind til de årgange som i evt. træner sammen med, hvis der er kamp i jeres træningstid.  Aktuelle træningstider kan ses her.

Stævnedeltagelse - tilmeldinger

Hammel GF Fodbold tilbyder medlemmerne at deltagele i følgende stævner for de enkelte årgange.

  • Poder til U9 - DBU 3-bold Festival, DGI stævner og HSK CUP Hadsten (U6 til U13)
  • U10 til U17 - Aalborg City Cup med et klubtilskud og en egenbetaling på ca. kr. 800,00 (pris for 2022) og gratis for et bestyrelsesfastsat antal trænere og ledere (afvikling i Kristi Himmelfartsferien – maj).

Herudover kan træner selv finde relevante stævner som man ønsker at deltage i (efter aftale med ungdomsudvalget/bestyrelsen).

Det er trænerne/lederne på de enkelte årgange der selv tilmelder sig de enkelte stævner (med undtagelse af Aalborg City Cup og udlandsrejsen), men information om dette til klubbens kasserer.

Vedrørende indefodboldstævner. Her tilbydes alle hold at deltage i Regnbueturneringen i Thorsø samt i Favrskov Mesterskaberne. Der er desuden mulighed for deltagelse i DBU/DGI indeturnering som alternativ til Regnbueturneringen – for øvrige stævner/turneringer er der egenbetaling eller efter aftale.

Tilmelding til de nævnte stævner koordineres af Bestyrelsen og de enkelte årganges trænere. Øvrige stævnetilmeldinger foretages af den enkelte træner med information til klubbens kasserer.

Opstart ny sæson og klubhusbooking

I forbindelse med træningsopstart, vil der for alle ungdomsholdende være mulighed for at booke klubhuset til socialt arrangement – husk at booke i god tid. Drikkevare skal købes i kantinen.

Det er trænerstaben, evt. i samarbejde med forældregruppen, der står for de praktiske gøremål med hensyn til afvikling af opstartsarrangementet (forplejning og oprydning). Kantinen vil bistå med indkøb og vejleding. Årgangene er herudover velkommen til at arrangere diverse opstarts-, afslutningsarrangementer hvor Kantinen ligeledes vil bistå med indkøb og vejleding. Ved alle arrangementerne er det til alle tider trænerstaben, der står med de praktiske gøremål (forplejning og oprydning). 

Sæsonafslutning i klubhuset
Ønsker årgangen at afholde et afslutningsarrangement inden sommerferien er det op til trænerstaben evt. i samarbejde med forældregruppen at arranger dette. Klubhuset vil bistå med lokale og evt. drikkevare - husk at booke i god tid. Drikkevare skal købes i kantinen.

Booking af klubhuset kan ske her

Indefodbold


Hammel GF Fodbold tilbyder indefodbold med start i ugen efter efterårsferien.
Træningen foregår på Søndervangsskolen og i Hammel Idrætscenter for Poder til U 10* samt senior, Old Boys og ”fædre bold”. Ønsker andre årgange at træne idefodbold meldes dette til kontaktpersonen.

Hammel GF Fodbold får tildelt haltider efter en fordelingsnøgler hos Favrskov Kommune. Bestyrelsen udpeger en kontaktperson der varetager klubbens kontakt til Kommunen samt fordeling af træningstider for klubbens årgange. Det er bestyrelsens håb, at trænere/holdledere for de enkelte årgange, vil hjælpe til med træningen for indefodbold. Der er afsat ét ugentlig træningspas pr. årgang.

* årgangene er også velkommen til at træne på Kunstgræsbanen.

Fodboldskole
Hammel GF Fodbold afholder årligt "Fodboldskole" i samarbejde med DGI. Trænere og ledere opfordres til at deltage hvis dette er muligt, samt at informere spillerne omkring fodboldskolen når informationerne foreligger på hjemmesiden. Se mere her.


Sponsorer
Bliver man som træner eller holdleder kontaktet eller bliver gjort opmærksom på sponsor-interesse, skal henvendelsen videreformidles til bestyrelsen (sponsorudvalget). Alle henvendelser store som små, vil blive modtaget og behandlet af sponsorudvalget. Læs mere herom på hjemmesiden under Sponsorer.
 
Nyheder
På hjemmesiden kan man finde relevant informationer omkring Hammel GF Fodbold.  Send også gene nyheder om din årgang ind til klubbens webmaster.

Fodboldsamarbejdet

Hammel GF Fodbold er i fodboldsamarbejde med AGF 

AGF Talentfodbold

Her er klubbernes visioner for samarbejdet (U10-U12):

  • AGF Talentfodbold skal være den foretrukne medspiller for de østjyske fodboldklubber og være respekteret for at udvikle og tilgodese spillere på alle niveauer
  • AGF Talentfodbold skal være Østjyllands førende talentsamarbejde - målt på det sportslige niveau i samarbejdsklubberne - samt førende i udvikling af talenter til lokalt, nationalt og internationalt niveau.
  • AGF Talentfodbold skal sammen med samarbejdsklubberne skabe de rammer, der fremmer fodboldaktiviteter og klubliv i lokalsamfundet.

Kurser
Det er Hammel GF Fodbolds holdning, at aktive trænere og ledere skal have mulighed for at dygtiggøre sig til gavn for sig selv, for spillerne og for klubben. DBU Jylland og DGI afholder hvert år trænerkurser på alle niveauer.

Hammel GF Fodbold betaler, efter godkendelse af ansøgning, kursusudgifter til disse og øvrige relevante kurser.

Hammel GF Fodbold vil ved godkendelse af dyrere trænerkurser, forvente at kursusdeltageren efter endt kursus, fortsætter sit virke i klubben og videreformidler den nye viden ved intern undervisning for trænerekollegaer i Hammel GF Fodbold. Information og tilmelding sker via klubbens kursusansvarlige.

 

Luk